Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier!

10/10/2012

W ciągu 30 sekund świat traci tyle lasów, ile zajmuje powierzchnia 18 boisk do piłki nożnej! Jest to tempo, przy którym zachowanie naturalnej równowagi naszej planety jest niemożliwe...

Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier!
Fot. Fotolia| zdjęcie 1 z 1, kliknij aby powiększyc

Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) „State of the World’s Forests 2011” (fao.org/docrep/013/i2000e/i2000e00.htm) nie pozostawia złudzeń: lasy znikają z powierzchni Ziemi z prędkością 13 milionów hektarów na rok. Dla porównania, powierzchnia Polski to ok. 31 milionów hektarów, z czego 9 milionów hektarów stanowią lasy. A więc w ciągu 9 miesięcy Ziemia traci tyle lasów, ile rośnie ich w całej Polsce! Wycinane są zwłaszcza pierwotne lasy Amazonii, doliny Konga, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Północnej oraz Syberii. 

Lasy giną  głównie w wyniku rosnącego zapotrzebowania na drewno i papier. Pomimo postępu technologicznego oraz elektronizacji przechowywania i przesyłania danych, nadal odnotowuje się znaczny przyrost produkcji i zużycia papieru. Jego światowa konsumpcja w 2010 roku wyniosła ok. 400 milionów ton. Przewiduje się, że do 2020 roku wzrośnie ona do ok. 500 milionów ton!

W Polsce jeszcze 10 lat temu roczne zużycie papieru na mieszkańca nie przekraczało 65 kg, a obecnie wynosi już 100 kg. Według prognoz Stowarzyszenia Papierników Polskich do 2015 roku wartość ta ma wzrosnąć do 115 kg na osobę rocznie!

Dewastacja lasów następuje również na skutek rosnącego zapotrzebowania na mięso. Kosztem lasów zwiększane są obszary hodowli zwierzą, nowe pastwiska i uprawy roślin paszowych. Wycinka i wypalanie lasów jest też wynikiem tworzenia monokulturowych upraw roślin na cele spożywcze oraz agropaliwa. Wspólnym mianownikiem tych czynników jest galopujące zapotrzebowanie na te produkty.

Nadmierna konsumpcja wielu produktów pochodzenia leśnego napędza zarówno nielegalną wycinkę, jak i odpowiada za nieodpowiedzialną eksploatację lasów. Wycinane  są najcenniejsze drzewa, niszczone obszary chronione. Wraz z lasami giną poszczególne gatunki zwierząt i roślin, często jeszcze nieznane. Całe plemiona, żyjące od tysięcy lat w lasach, są narażone na utratę własnej kultury, a nawet na fizyczną zagładę. Warto pamiętać, że na świecie wciąż 350 milionów ludzi żyje w bezpośrednim sąsiedztwie lasów. 

Projekt  „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” Polskiej Zielonej Sieci zwraca uwagę na problemy społeczne i środowiskowe związane z gospodarką leśną oraz z przemysłem drzewno-papierniczym. Skierowany jest do konsumentów, pokazując, że odpowiedzialna produkcja i konsumpcja wyrobów pochodzących z lasu, takich jak meble, pokrycia podłogowe, okna i papier jest konieczna dla zachowania zasobów leśnych dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Akcja przedstawia możliwości przeciwstawienia się dewastacji środowiska oraz łamaniu praw rdzennej ludności i społeczności lokalnych zamieszkujących tereny leśne. Warto zdać sobie sprawę, jak wybierać drewno i papier przyjazne środowisku, powstałe przy zachowaniu wysokich standardów społecznych, zasad Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), a także pochodzące z recyklingu.

Źródło: zielonasiec.pl, ekonsument.pl

KM

Szanuj środowisko! Zanim wydrukujesz, zastanów się, czy naprawdę jest to konieczne! … drukuj

Komentarze ()

Sonda

Kupujesz produkty wykonane z papieru z recyklingu?

Copyright 2012 © wymiatam.com
Wymoiatam.com na Facebooku!