Regulamin konkursu „Wyraź swoją opinię”

Organizator

Organizatorem Konkursu jest zespół Wymiatam.com.

Warunki i zasady uczestnictwa

W konkursie „Wyraź swoją opinię” może wziąć udział każda pełnoletnia osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zarejestrowanie się w serwisie Wymiatam.com oraz przesłanie do redakcji swojej opinii na temat w/w serwisu.

Opinia może dotyczyć każdego elementu oraz funkcjonalności serwisu Wymiatam.com.

Opinie należy przesyłać na adres: konkurs@wymiatam.com, w temacie wiadomości wpisując: "Wyraź swoją opinię!"

W treści wiadomości należy podać dodatkowo swój nick, a także imię, nazwisko i adres, na który Organizator będzie mógł wysłać nagrodę.

Każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość opinii.

Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Konkursem zgodnie z Polityką prywatności.

Konkurs ma zasięg ogólnoplski.

Czas trwania

Konkurs „Wyraź swoją opinię” rozpoczyna się w dniu 23.01.2012 roku.

Opinie na temat serwisu Wymiatam.com można przesyłać do dnia 29.02.2012 roku do godz. 23.59. Wiadomości, które dotrą do redakcji po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w serwisie Wymiatam.com w dniu 5.03.2012 roku.

Laureaci i nagrody

Nagrodzone zostaną opinie najbardziej konstruktywne, wartościowe i ciekawe z punky widzenia Organizatora. W swoich decyzjach Organizator jest całkowicie autonomiczny, a jego decyzja jest ostateczna i niepodważalna.

Nagrodami w Konkursie są dwa zestawy, w skład których wchodzi zmiotka do kurzu oraz opaska na oczy, oraz dwie nakładki na butelkę.

Nagrody zostaną przesłane do laureatów pocztą na koszt Organizatora.

Copyright 2012 © wymiatam.com
Wymoiatam.com na Facebooku!